skip to Main Content

IMPRESSUM

Oplysninger i henhold til § 5 TMG

Mini-Hotel-Barth GmbH
Bahnhofstrasse 14
18356 Barth

Repræsenteret af: Stephan Genz

HRB 21297 Amtsgericht Stralsund

Kontakt

Telefon:  +49 (0)38231- 450444
E-Mail: info[at]ror-hus[dot]com

 

EU’s tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du kan finde vores e-mailadresse i ovenstående impressum.
Bilæggelse af tvister på forbrugerområdet/universelt voldgiftsnævn

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ansvar for indholdet

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7, stk. 1, (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er imidlertid kun muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi straks det relevante indhold.

Ansvar for links

Vores websted indeholder links til eksterne websteder fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for etablering af linket. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for etableringen af linket.

En permanent overvågning af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig, hvis der ikke er konkrete tegn på en lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.

Copyright

Indholdet og værkerne på disse sider, som er skabt af operatørerne på siden, er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, behandling, distribution eller enhver form for kommerciel udnyttelse af sådant materiale, der ligger uden for ophavsretslovens anvendelsesområde, kræver forudgående skriftligt samtykke fra den respektive ophavsmand eller skaber.

Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.
I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Især indhold fra tredjeparter er markeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.

IMPRESSUM

Oplysninger i henhold til § 5 TMG

Mini-Hotel-Barth GmbH
Bahnhofstrasse 14
18356 Barth

Repræsenteret af: Stephan Genz

HRB 21297 Amtsgericht Stralsund

Kontakt

Telefon:  +49 (0)38231- 450444
E-Mail: info[at]ror-hus[dot]com

 

EU’s tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du kan finde vores e-mailadresse i ovenstående impressum.
Bilæggelse af tvister på forbrugerområdet/universelt voldgiftsnævn

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ansvar for indholdet

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7, stk. 1, (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er imidlertid kun muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi straks det relevante indhold.

Ansvar for links

Vores websted indeholder links til eksterne websteder fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for etablering af linket. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for etableringen af linket.

En permanent overvågning af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig, hvis der ikke er konkrete tegn på en lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.

Copyright

Indholdet og værkerne på disse sider, som er skabt af operatørerne på siden, er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, behandling, distribution eller enhver form for kommerciel udnyttelse af sådant materiale, der ligger uden for ophavsretslovens anvendelsesområde, kræver forudgående skriftligt samtykke fra den respektive ophavsmand eller skaber.

Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.
I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Især indhold fra tredjeparter er markeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.

Back To Top